lørdag 19. mai 2018

En oppgave for psykiatere

Et barn som nettopp har lært seg å gå, og som leier mor ute, og som vokser opp i byen, vil kanskje lære at veien er et fortau med biler på den ene siden og hus på den andre. Og et barn som vokser opp i en drabantby vil kanskje lære at veien er en gangsti, med enten hus eller natur på sidene. Og et barn som vokser opp på landet vil kanskje lære at veien går i naturen, og er laget av bestefar og heter egentlig far. Psykiaterne vil kanskje mene noe om dette har noe å si for psyken til barnet? Og i forlengelsen av det, hva man skal mene om vitenskaper som ikke er psykiatri?

.·: :·.

fredag 18. mai 2018

Satans tilgjorthet

Satans "stilfullhet" var ille. Pompøs, tilgjort, utstudert og fattigslig. Den var sosialt sett farlig ved å være elitær. Og den var individuelt sett farlig ved å være utrygg. Den var ikke ekte, da Satans egentlige gjemme er det simple. Den hadde ingen charm.

Et satans barn er som skjæra. Og helt ufarlig med mindre det blir brukt. Da oppstår Satan som noe kollektivt.

Fotballaget Rosenborgs spilledrakter er sorte og hvite, og er pene, uten reklame på. "Troillungan". Vi kan forholde oss til synsinntrykk uten at vi tenner på dem. Og sånn sett er skjæra interessant. Kunst er fotballdraktene til Rosenborg ikke. Men de er tydelige.

.·: :·.

torsdag 17. mai 2018

17. mai i dag

I dag, på 17. mai, tok jeg på meg den mørke uniformen min og gikk til Heimdal sentrum der jeg bivånte barnetoget. Der var uvanlig mange flagg fra balkongene i nabolaget. Det syntes meg også at der var flere bunader enn hva jeg sett tidligere. Og der var en masse artige unger. Så det var fint. Men da barnetoget kom over brinken inn mot sentrum, kom det en buss i mot som nærmest sperret veien. Selv politifolkene, som kjørte og gikk i front, måtte vike. Jeg tenker at en kadett vel ville beordret bussjåføren vekk.

Jeg har tatt av distinksjonene på den mørke uniformen, og jeg har ikke hatt den på siden jeg gikk ut av Forsvaret. Jeg kommer vel ikke til å nytte den igjen, heller, tenker jeg. Jeg er erklært gal, og det var nok mest for minnene jeg ville ha den på.

.·: :·.

onsdag 16. mai 2018

Framtiden er ikke så ille

Uavhengig av vannkraften, og uavhengig av oljen, har vi i dette landet en ressurs som foreløpig er lite utnyttet, og det er vindkraften. Om vi er villige til å tenke stort, kan vi selge bøttevis med energi.

.·: :·.

søndag 13. mai 2018

Satan og kjærlighetens beskyttelse

Ett av de Ti Bud er at en ikke skal drepe (2 Mosebok 20:23). Det er det sjette bud, i mitt hode. Likevel har vi historien om hva som skjedde etter at Moses første gang kom ned fra fjellet med de Ti Ord (2. Mosebok 32:27ff). Israels barn hadde laget en gullkalv de tilba i stedet for Gud, som er rettferdigheten som til å strekke seg mot, og som en er rettferdig ved å strekke seg mot, og ved det hadde de redusert Gud til krav om en måte å være på. Moses ble rasende, og påla de som var ham tro å drepe Satan. Omkring tre tusen mann falt av folket. Der er altså intet hinder ved de Ti Bud å eliminere Satan. Satan kan ikke påberope seg de Ti Buds beskyttelse, i det Satan selv har brutt de Ti Bud.

.·: :·.

lørdag 12. mai 2018

Hypnotiseringens potensiale

Opplevelsen min nå, er at jeg kan bli hypnotisert selv om jeg vet at jeg er gjort til gjenstand for den type manipulering, og hater fenomenet. Hva jeg tror, er at jeg etterhvert vil utvikle en beredskap mot plutselig å bli søvnig. Men, jeg ikke så bekymret. Det er jo ikke hva jeg gjør som betyr noe, men hva jeg viser.

.·: :·.

Vi er ikke så dumme

Den menneskelige natur er et artig tema.



.·: :·.