søndag 22. april 2018

Til Hennes Majestet Dronning Ingrid Alexandra

I dag, Deres Majestet, har jeg forsket i naturvitenskap. Jeg har tatt for meg måsene, som viste seg for meg da jeg gikk hjem etter å ha spist middag ute, og jeg har foretatt en atferdsanalyse av måsen. Det viste seg at de fløy omkring helt uten mål og mening, og at de bare skrek. Ved en umiddelbar iaktagelse ville man vel konkludere med at måsen er gal. Imidlertid har jeg såvidt inngående kjennskap til måsen at jeg vet at den på denne tiden legger egg. Og det er selvsagt derfor den er så forvirret. Egg er en rar ting. På et tidspunkt vil eggene klekkes, og ut kommer små måsunger som enten flyr sin vei, eller som detter ned til katten. Og en god stund er måsungene i en slags grå farge, og så blir de nesten helt hvite. Det er nok ikke fordi de tenker på katten, som en umiddelbar vurdering vel ville tilsi, men det er fordi de begynner å tenke på å få barn. Hva som understøtter denne tese er at med en gang måsene legger egg, opptrer de ikke lenger som sinnssyke, men de stuper etter en og jager en vekk fra reiret. Den hvite fargen viser at noe er dyrt og hellig for måsen. Og stupene måsene gjør mot den som forstyrrer er hellig vrede.

Altså er det noe med måsene og barn, etter at de begynner å tenke på barn. Det har jeg nå klekket ut.

Min hypotese er at måsene selv er barnslige, og at det er derfor de blir så sinte. For, de detter jo ikke ned når de først har tatt til vingene. Og de er spesielt barnslige, fordi de har helt gule nebb.

.·: :·.

mandag 16. april 2018

Legemidler

Legemiddelindustrien skal legges ned. Punktum.

Legemidler dreper. Legemidler fungerer ved å avlive. Ved Vår Herre vil vi angi botemiddel mot enhver sykdom, der kroppen repareres heller enn at noe i kroppen dør.

Det er forøvrig et faktum at legemiddelindustrien er orientert om grov inntjening.

Resepter skal utgå. Og tvungen medikamentell behandling skal på det strengeste være forbudt.

Vi vil ikke at folk skal være onde.

.·: :·.

fredag 13. april 2018

Jeg har litt tannpine

I natt lot Gud meg vite at der er plassert kjøleelementer i sengemadrassene mine. Gud ordnet opp. Og jeg gikk til dag ved at Gud lot meg se der var plassert litt skorpiongift på dørene inn til og i soverommet. Gud gir meg at tanken var å arrestere meg for å ha planlagt stevnemøte, hvorved jentene ble drept, eller også å drepe meg. Gud lot meg desinfisere giften. Leiligheten min er nå helt ren. Og jeg har plassert en plate foran ytterdøra mi hvor jeg har skrevet at leiligheten er åpen bare for mine barn.

Gud har også latt meg drømme noe mer om hvordan kadettene hadde det på Krigsskolen. Og jeg er betenkt. Når mennesket kan være så ondt som kadettenes fiende var, er der grunn til å vurdere framtiden. Så jeg bestemmer, at jeg ber til Gud om at krigsskadde barn, verden over, går til Gud.

.·: :·.

onsdag 11. april 2018

Skjebne

Menn og kvinner var ikke så ulike, egentlig. Menn har utovertiss, og jenter har innovertiss, og det betyr at kvinnen følte for unnfangelse, der menn følte for å befrukte. Det er artig å tenke på kvinnens kropp, med to bryster og vagina i en slags trekant. Det er likevel ikke utseendet som bestemmer våre drifter. Det er hjertet.

Dette å tilegne seg andre mennesker er et behov som ikke er sykt, men er et behov som et menneske må forholde seg til. Mannen vil stikke ut, og kvinnen vil omsluke. Alle behov er egoistiske, men dette er et behov som, når utøvd, gjør mennesket til et vesen seg selv nok. Et sunt menneske vil si: Dette er ikke meg, og gå til Kristus og si, Led meg ikke inn i fristelse, eller Fri meg fra det onde. Og dette behovet vil opphøre å være overmannende.

Kjærligheten er ikke overmannende. Kjærligheten gjør bare godt, som Paulus har formulert det. Kjærligheten er imidlertid opphissende. Det er opphissende å erfare at en kan tenne et annet menneske. Og det er opphissende å tenke seg at en kan gjøre det. Det er opphissende å tenke seg og å oppleve at et motsatt kjønn har det godt ved elskoven. Og Kristus ærer kjærligheten ved realiseringen av forspillets under.

Etter Adam er vi to ætter i verden. Disse to ættene er uavhengige av de ættene vi er av i kraft av våre forfedre. Der var stammer i det gamle Israels historie som syntes forutbestemt til å bli på en spesiell måte. Lots ætt er et eksempel. Der var, imidlertid, moabitter og ammonitter i Israel, som mødre. Og Uria, han som opprinnelig var ektemannen til Batseba, som David forførte, var hetitt. Hetittene var ett av de folkeslagene som opprinnelig levde i Kanaan, og individene der var født i hor, alle sammen. De var altså bastarder. Likevel ble Uria en jøde. Ætten, sånn sett, er tilhørighet i Gud om en selv er Kristi. Og kvinnen vil, etter å ha blitt ektet, ha tilhørighet i den ætt som ektet henne. Men der er altså to ætter i verden, uavhengig av fedrene. Og det slangens ætt. Og det er kvinnens ætt. Og slangens ætt vil voldta, ved å sette seg over andre. Og kvinnens ætt er av Gud.

Oppfordringen fra Jesus til å vise kjærlighet er gitt, spesielt, i Matteus 25, i historien om tjenerne som fikk noe gull å ta vare på mens deres herre var på reise.

.·: :·.

tirsdag 10. april 2018

Seksuell lavalder

Seksuell lavalder skal være 15 år. Da er 7 år unnagjort to ganger, og barnet er ungdom, blitt. Om barnet er svært sent utviklet, skal seksuell utnyttelse hindres.

.·: :·.

Erfaringen er

Erfaringen er at at en ikke skal synde. Om en begår en synd, og ikke snur seg, og sier, dette er ikke meg, og ikke går til Kristus og sier, tilgi meg, jeg har syndet, så vil et skritt være tatt på en vei som fører til fortapelse. Om en tar det andre skritt, og det skrittet vil en få å gjøre, er løpet kjørt. Da er en bundet, blitt, til å spille på lag med Satan, og det å omvende seg kan bli en umulig ting å gjøre. En kan omvende seg i tanken, men en er bundet av kravet til å være "med" sånn som en har startet.

Noen gjør opprør. Og de som gjør opprør mot Satans regime kommer løs. Den felles erfaringen vi nå har viser klart at så å gjøre er å sette livet på spill, om en først har påbegynt den ondes vei.

Så, synd ikke! Insister på at ditt hjerte er godt, av Gud, og vær ydmyk om du blir fortalt at du ikke er god. Be Fadervår, gitt oss av Jesus. Be slik om ikke å bli ledet inn i fristelse, og vær var på at Gud vil vekke deg når det kreves.

.·: :·.

mandag 9. april 2018

Kvinnen er i fare

I dag våkner jeg til en følelse av at vi bør ivareta kvinnen. Denne hangen til å straffe seg selv er ikke rasjonell, og botemiddelet er kjærlighet. Vi husker budet i fra Bibelen om å ivareta farløse og enker, gjentatt flere steder. Saken er, at uten en konkret mann å forholde seg til, altså å relatere seg til, vil kvinnen bli sinnssyk. Det nye, på beddingen, er kvinnen som relaterer seg til Trixnix. Hustruer skal relatere seg til sine ektemenn, og oppfatte Trixnix som far.

.·: :·.