mandag 19. februar 2018

Politifolk må våkne

Jeg tenkte mitt da Politiet fikk et eget direktorat. Et innenriksdirektorat/-departement er jo noe vi forbinder med autoritære regimer. Og hva det ønskes flyt på er jo informasjon. Det kunne vært løst annerledes. Tanken med Politikamrene, slik de var organiserte, var at Politiet ikke skulle være en styrke, men alene være opptatt av å opprettholde lov og orden. Og orden opprettholdt de ved myndigheten politimannen i befolkningen hadde.

En overordnet forvaltning er imidlertid i seg selv ikke problematisk. Hva som er problematisk er om politifolk oppfatter en "mor" som styrer dem. Den får korrigere meg som vet bedre, men jeg mener at jeg de gangene jeg er blitt hentet av Politiet, senest i 2011, har hørt at politiradioen er veldig uformell. Om så er, blir politifolk umyndige.

.·: :·.

søndag 18. februar 2018

Til Hennes Kongelige Høyhet Prinsesse Ingrid Alexandra

I gamle dager gikk vel ikke 17. mai toget før ordførerfrua var klar, klokke eller ikke klokke. Og om ordføreren ikke ble satt til å gå fremst i toget, så gikk han vel ikke i toget. Hennes Kongelige Høyhet er sikkert enig med meg i at eventyret «Prinsessen på erten» av H.C. Andersen ikke er myntet på de kongelige høyheter alene.

.·: :·.

fredag 16. februar 2018

Til Hennes Kongelige Høyhet Prinsesse Ingrid Alexandra

Som Deres Kongelige Høyhet er fortrolig med, er heldekkende klesplagg for kvinner, slik vi finner det i muslimsk tradisjon, fremmed blant kristent folk. Om kvinnen blir et seksualisert eie, og piken er uten beskyttelse, er imidlertid slikt plagg det eneste tiltak en kan sette i verk for å sikre kjærligheten.

.·: :·.

tirsdag 13. februar 2018

Til Hennes Kongelige Høyhet Prinsesse Ingrid Alexandra

Jeg antar, Deres Kongelige Høyhet, at Dyret for lenge siden har kartlagt jorden ved verdens nasjoner. Det er jo ikke så mange nasjoner det er snakk om, og ved å kjenne styrker og svakheter får man en slags kontroll. Helt sikkert har Dyret skilt mellom økonomisk, militær og kulturell styrke. Hva angår kulturell styrke, har Dyret helt sikkert ansett Norge for å være en nasjon av et folk som vil lene seg på noe. Vår historie viser at vi har vært under både dansker og svensker. Og Jens Stoltenberg gjorde forleden dag verden oppmerksom på at nordmenn gjerne vet hvor de var da Oddvar Brå brakk staven. Den i familien som gjerne vil lene seg på noen er piken. Piken er ikke ett med noen, og vil ha et hold. Hva Dyret tydeligvis ikke har tenkt på, er at Piken også er fantasien. Den er rimelig egen. Den lar seg ikke kue. Og Kristus elsker den.

.·: :·.

mandag 12. februar 2018

Til Hennes Kongelige Høyhet Prinsesse Ingrid Alexandra

Jeg tenker at jeg er en fantastisk vitenskapsmann. For eksempel vet jeg at rett før 1905, levde det en prestedatter i Sverige som nordmenn ble helt betatte av. Lina Sandell. Hun skrev en mengde praktfulle salmetekster. Og tekstene fikk toner av fantastiske tonemakere. Blott en dag, for eksempel. Kulturell påvirkning. Likestilling.

Med dette har jeg vel allerede vist at jeg er en fantastisk vitenskapsmann. Men jeg vet mere. Da Lina Sandell skrev "Blott en dag", var en linje i teksten slik: "Han som bär for mig ett Moders hjärta." Hun refererte til Gud. I Sverige fikk hun motbør på grunn av det, og hun ble vel nødt til å endre teksten til "Han som bär for mig ett Faders hjärta." Carola har laget et fantastisk album med sangene til Lina Sandell. Der synger hun "Moders hjärta", og ikke "Faders hjärta", og i coveret til CD'en gjør hun rede for hvordan det har seg. Også i den norske oversettelsen til Trygve Bjerkrheim fra 1951 heter det "faderhjerte". Spørsmålet er om der var oversettelser før det hvor det het "moderhjerte", eller om nordmenn var kjente med originalteksten, hvor det heter "Moders hjärta". Min hypotese er at det har betydning for hva som skjedde i 1905. Vekkelse av nasjonalånd.

Faktisk kan nordmenn ha blitt så forbannet over at Lina Sandell måtte endre på teksten at de besluttet å bryte med svenskene, gitt hva svenskene viste seg å være redde for.

Poenget mitt med denne lille erklæringen er å tilkjennegi at åndsvitenskapen ikke er lagt død.

.·: :·.

fredag 9. februar 2018

Til Hennes Kongelige Høyhet Prinsesse Ingrid Alexandra

Utlendingene har jo ikke peiling. De vet ikke hva en nisse er. Svenskene vet det. Og jeg mener danskene bør vite det. Jeg vet ikke om de har nisser i Danmark.

Hennes Kongelige Høyhet er sikkert enig med meg i at disse mummitrollene, og romlingane i min generasjon, er forsøk på å etterligne nissen. Det er til å smile av, selvsagt. Det er kjekt med det som kommer fra et sted.

Jeg har laget "Nissenes inntogsmarsj". Må de ikke bli for umulige å høre på.

[ Oppdatering 18. februar kl. 22.48: Jeg har lagt til et fjerde element i marsjen, og her er nå postet marsjen i dens fulle bredde. ].·: :·.

tirsdag 6. februar 2018

Til Hennes Kongelige Høyhet Prinsesse Ingrid Alexandra

Fridtjof Nansen skrev nok limericks. For, da han etter unionsoppløsningen virket i England, kom han nok i kontakt med irlendere, og da han ikke skjønte hva de sa, tok han nok toget til Irland for å undersøke saken, og da ble han presentert for limericket. Limericket under har jeg sannsynligvis funnet i en gammel amerikakoffert jeg har fra mine besteforeldre, og bestefar har sikkert fått diktet å lese på skolen, og så skrev han det av, og så la han diktet i amerikakofferten for at det ikke skulle bli tatt av havet. Limericket handler om trikken. Trikken i Oslo kom i 1875. Da var Nansen 14 år gammel. Hennes Kongelige Høyhet vil helt sikkert være enig med meg i at den nok satte spor i Nansens sinn.

IVARETAGELSE

En frøken fra Oslo var billig.
Til trikken å ta var hun villig.
Hun mente som så
at Gud passet på,
ble hun satt på sporet, adskillig.

.·: :·.