mandag 25. september 2017

Konspirasjonens rasjonale

Den som vil sette seg inn i konspirasjonens rasjonale bør lese

ARR - Idéhistorisk Tidsskrift
Nummer 1-2
ISSN 0802-7005
utgitt i 1993

Da jeg våren 1997 leste det, gikk jeg til Politiet.

.·: † :·.

lørdag 23. september 2017

Om blandebatterier

Jeg er som kaldt vann der Satan er som varmt vann, ikke sant? For når en opplever meg så fryser en, og det er som om blodet blir til is i årene. Og når en opplever Satan så brenner en seg. I gamle dager hadde vi to springer ved vasken, en på hver side. En for kaldt vann, og en for varmt vann. Men i våre dager har vi blandebatterier, slik at det vannet som kommer ut av springen er passe varmt. Og jeg lurer på om det er så bra, ikke sant? For når en da vasker hendene så blir en selv lunken. Det er ingen som blir stresset. Jeg føler det burde bli en folkeaksjon mot blandebatterier.

.·: † :·.

torsdag 21. september 2017

Uro om DNA

Dette med gener kan ikke være riktig. Jeg tror DNA teorien har noe for seg, men det er noe ved kontrollen med cellen som ikke kan være riktig.

En organisme tilpasser seg. En biologisk forekomst endrer seg ut fra hva den erfarer, og det kan ikke en celle gjøre om kromosonene i cellen er statisk stoff. Og stoff kan ikke være disponert. Stoff reagerer med annet stoff, men stoff arbeider ikke. Virkningen av stoffet er plant.

Et DNA molekyl i en menneskecelle skal bestå av 3 milliarder trinn med to slags stoff som varierer ved sammensetningen, og trinnene skal være bundet sammen av to andre slags stoff som utgjør sidene i stigen. I en celle er det flere molekyler. Om alt DNA i en menneskecelle legges sammen skal det være to meter langt. Da er det trangt, der inne i cellen. Og det er uforståelig at stoffene da ikke reagerer med hverandre. Molekyler har ikke vegger. Det er uforståelig at der er stiger som vedblir å være stiger selv om de presses sammen og nødvendigvis må reagere med hverandre.

Noe som er så smått kan ikke identifiseres visuelt. En visuell gjengivelse vil måtte være et utsnitt, og ved et utsnitt kan bare en liten del av stigen gjengies. At det så skal være mulig å flytte fokus for å få med seg resten av stigen er helt uforståelig.

Et stoff kan ikke identifiseres visuelt. Der skal være fire muligheter for par utgjørende trinnene i stigen, og vi kan tenke oss at de fire parene kan ha ulike farger i en visuell gjengivelse. Men at der ikke skal være variasjoner, slik at par A i den visuelle gjengivelsen ser ut som par B, er helt uforståelig. Der skal altså være tre milliarder par i en menneskecelle. Det er ikke kirker det tas bilde av.


.·: † :·.

mandag 18. september 2017

Google er under angrep

I dag oppdager jeg at adressene

http://violently.com
http://endlessly.com

begge peker til Google's søkeside på norsk. I så måte er vi på det rene med at Google for ikke lenge siden ble ilagt en gigantbot av en institusjon i Europa.

.·: † :·.

Dyret er omfattende

Sjekk

http://m2pub.com/ .

Siden er tydeligvis laget av Dyret. Men adressen er jo meningløs. Ingen vil uten videre slå opp den adressen. Imidlertid er det et nettsted som har adressen

http://m3pub.com/ .

Om jeg forstår det rett, er det siden til en portugisisk bedrift som driver med reklame. Og det forteller meg at Dyret er så omfattende at det angriper små bedrifter.

Forørig er det slik, at vi får nye nettsider hver gang vi frisker opp siden http://m2pub.com.

Det er også så at denne adressen synes som å være koblet til adressen

http://findbetterresults.com/?dn=m2pub.com&pid=9PO755G95 .

Jeg mener det var Dyret som viste meg nettsidene. De dukket opp da jeg trykket på linker.

.·: † :·.